Nyheder

Med mere end 535 udstillere, over 245 køretøjer, mange utroligt spændende udstillinger, og et meget talrigt publikum, blev Classic Military Show 2017 til fulde det arrangement, som vi på forhånd havde håbet på. 

Efter planen, skulle vi derfor have mødtes igen, til Classic Military Show, i august 2019. Imidlertid er der sket det, at flere af os, i den meget lille frivillige arrangementsgruppe, står over for store opgaver, som i løbet af de kommende mange måneder vil lægge beslag på meget af vores tid – udsendelse i internationale operationer for forsvaret, videreuddannelse, nye jobs, osv. Da Classic Military Show fortsat er et arrangement helt uden kommercielt sigte, som udelukkende baserer sig på frivillig indsats og arbejdskraft, er vi derfor, efter lange og tunge overvejelser, beklageligvis nødt til at meddele, at vi foreløbigt må udsætte den næste version af Classic Military Show.

En meget stor tak skal lyde til alle jer, fra indland og udland, som har vist os en helt overvældende interesse, og bedt om information om det næste Classic Military Show. Vi håber, at være i stand til, at invitere jer alle igen i 2020.

—————————————————————————————————————————

Gamle “nyheder”:

13. august 2017: Som noget helt nyt, vil det i år være muligt at købe sig en original CMS T-shirt.  Ikke nok med det, det vil også være muligt at købe sig nogle JDRVP armbånd.  Det hele sælges i Café Normandie i uge 33, så længe lager haves.  et eventuelt overskud af T-shirt salget, vil gå til renoveringen af militærhistoriske køretøjer hos JDRVP.  Ved et eventuelt overskud af slaget af armbånd, vil halvdel gå direkte til Veteran Café Holstebro.  Priser:  T-shirt kun dkk 85,-   Armbånd kun dkk 150,-

            

12. august 2017: Dagens tal: 386 deltagere/udstillere, med 203 køretøjer er nu tilmeldt. Elektronisk tilmelding, for deltagere/udstillere, lukkede i dag lørdag kl. 1600. Men fortvivl ikke! 🙂 Hvis du endnu ikke har fået dig tilmeldt, er det muligt, at tilmelde og betale i sekretariatsvognen, når du ankommer.

Da vi i Jydske Dragonregiments Veteranpanserforening, i 2007, for første gang arrangerede militærhistorisk træf, på en mark udenfor Holstebro, var der ingen af hverken de frivillige eller styregruppen, der havde fjerneste ide om, at vi 10 år senere skulle afholde et CMS, hvor der er deltagere/udstillere fra USA, England, Tyskland, Norge, Sverige, Holland og selvfølgelig Danmark. MANGE tak for den store opbakning og interesse.

8. august 2017: Udstillere på Classic Military Show bør bemærke, at CMS hjemmesiden er opdateret, med beskrivelse og prisliste over de morgenmadsprodukter, som udstillerne kan bestille til levering, direkte i lejren, torsdag, fredag, lørdag og søndag morgen. Ordningen er kommet i stand i et særdeles godt samarbejde med Hallens Cafeteria i Mønsted, som igen i år har engageret sig flot i Classic Military Show.

Mens vi er ved forplejning, forventer vi, indenfor max. et par dage, også at kunne informere om den mulighed som udstillere OG publikum har, for at købe aftensmad ved feltkøkken, fredag aften, 18. august.

8. august 2017: For både udstillere og publikum, bliver der på Classic Military Show mulighed for også, at opleve en feltgudstjeneste, fredag 18. august kl. 1900. Særligt for nogle af CMS’ udstillere, kunne det måske være et godt afsæt, før fredag og lørdag aften i Café de Normandie…

Gudstjenesten afholdes af feltpræst Mariann Dyrberg Christensen, som i det daglige er præst i Hanstholm. I forventning om, at Mariann har lige så gode forbindelser opad, som hun havde i 2015, er det planen, at gudstjenesten gennemføres under åben himmel i de naturskønne rammer, ved den vestlige indgang til udstillingsområdet.

7. august 2017: Under menuen FAQ, er der tilføjet yderligere information om den gratis bustransport/shuttle bus, som tilbydes, mellem parkeringsområderne og udstillingsområdet, på de åbne publikumsdage, 18. – 19. august.

4. august 2017: Bemærk, at du nu, under Publikationer, kan finde en informationsfolder, som redegør for de fleste praktisk forhold, i forbindelse med Classic Military Show 2017. Folderen henvender sig primært til udstillere, men alle er naturligvis meget velkomne til at orientere sig deri.

12. juli 2017: Med velvillig assistance fra Viborg Kommune, gennemfører Classic Military Show, torsdag 17. august, et arrangement i Viborg by, hvor vi både vil lave lidt PR, men også kan tilbyde en oplevelse, for både deltagere og publikum. Kl. 1700-1900 samles vi i det rekreative område ved søerne, ved Borgvold kiosken, hvor  vi laver en lille udstilling, med nogle deltageres historiske køretøjer. Vi forventer, i den forbindelse, at der også vil blive mulighed for, at opleve et par historiske “Schwimmwagen” amfibiekøretøjer, fra 2. verdenskrig, ude på søen. Så, besøg os også i Viborg, og få et par hyggelige timer, med familien og børnene – og en forsmag på noget af alt det der venter dig på Classic Military Show 

26. juni 2017: Programmet begynder, at tage form, med flere spændende muligheder og tilbud. Mere kommer til, så orienter dig løbende her på siden – både hvis du er publikum eller udstiller.

20. juni 2017: Allerede over 100 udstillere og over 60 køretøjer tilmeldte, på dette tidlige tidspunkt. Det tegner godt 🙂

6. juni 2017: CMS-gruppens medlemmer, har haft meget travlt med udstillinger, træf, osv., de seneste par uger, men derfor står arbejdet med CMS 2017 jo langt fra stille. Kan man overhovedet, i det kuperede Finderup, finde et sted, hvor der kan etableres en feltflyveplads – hvis man nu tænkte sig, at nogle veteranfly også kom forbi..? Det ser sådan ud, og nogle engagerede sjæle fra Skive er godt i gang med at forsøge, at skabe rammer for også den aktivitet 🙂

14. maj 2017: Den Kongelige Livgarde meldes også, at ville være repræsenteret, på Classic Military Show 2017  Læs mere om Den Kongelige Livgarde her: http://www2.forsvaret.dk/…/Pages/Den-Kongelige-Livgarde.aspx

20. april 2017: Godt nyt for alle de som også interesserer sig for rigtige “hestekræfter”! Vi er blevet meddelt, at CMS 2017, fredag 18. og lørdag 19. august, vil blive besøgt af et detachement fra Gardehusarregimentets Hesteeskadron. Læs mere om GHR HESK her: http://forsvaret.dk/ghr/hesteskadronen/Pages/default.aspx

2. april 2017: Vi erindrer venligst, om den åbne rekognoscering i Finderup, lørdag 8. april, som også er opført som Begivenhed, på vores Facebook-side. Det skal understreges, at der absolut ikke er nogen form for mødepligt. Den åbne recce, skal opfattes som tilbud, for deltagere/udstillere, til at høre nærmere om planerne og rammerne for CMS 2017, og også som en mulighed for indbyrdes, at koordinere udstillinger og aktiviteter. En opsummering af dagen, vil efterfølgende blive lagt ud, både her på siden og på Facebook.

23. marts 2017: Under menuen “Publikationer”, kan du nu se, og downloade, en CMS 2017 plakat. Udbred den meget gerne på jobbet, i skolen, i foreningen, blandt familie, venner, osv. Da CMS er et “non-profit” arrangement, har vi ikke midler til reklame, så enhver hjælp er velkommen 🙂

22. marts 2017: En af de mange opgaver, som arrangørerne arbejder med for tiden, er at undersøge mulighederne for eventuelt at etablere en midlertidig feltflyveplads, i forbindelse med Classic Military Show. Disse undersøgelser sker på opfordring af et par grupper, som opererer med nogle meget spændende veteranfly.

09. marts 2017: Vi er glade for at meddele, at der igen i år vil være samarbejde med KFUM’s Soldaterhjem, omkring etablering af en kiosk på udstillingsområdet. Vi mødes indenfor kort tid med KFUM, for at aftale rammerne, men forventer, at kiosken vil være åben fredag og lørdag, i løbet af de annoncerede åbningstider for publikum.

07. marts 2017: Så er vi kommet så vidt, at vi kan sige velkommen til Classic Military Shows (CMS) hjemmeside! 🙂