Classic Military Show

Det er trist, at skulle formidle dårlige nyheder…

Men – som situationen fortsat er for os, må vi erkende, at der desværre ikke bliver et Classic Military Show (CMS) i 2020.

I vores lille arrangementsgruppe, er nogle af os fortsat udstationerede i “verdens brændpunkter”, og vender ikke hjem til Danmark før sidst på foråret. I praksis lader det sig ikke gøre, at skabe et arrangement som CMS, så at sige, fra distancen. Når det er sagt, er der også andre forhold som, i stigende grad, har givet os udfordringer.

CMS har, siden vi etablerede vores første træf i 2007, vokset sig til en størrelse, som gør det meget vanskeligt at håndtere, når man helt afhængig af indsatsen fra mange frivillige hænder. Vi har, siden vores opstart, stædigt holdt fast i, at CMS ikke skulle have et kommercielt sigte, men være baseret på netop frivillighed, og den enkelte deltagers interesse i at skabe og dele oplevelser, og formidle historie. Den frivillige indsats, og det ikke-kommercielle princip, har vel generelt desværre svære kår i Danmark. Man kan på de sociale medier læse, at flere andre arrangementer står i samme situation som vi.

Når vi efter foråret har mulighed for at samle arrangementsgruppen fysisk, vil vi se på om, og evt. hvorledes, der kan skabes et nyt CMS.

Såfremt du har spørgsmål, forslag, ideer og lignende, så hører vi meget gerne fra dig. Men – afsættet er det ikke-kommercielle sigte.

Tusind tak til alle jer fra ikke blot Danmark, men også fra blandt andet Norge, Sverige og Tyskland, som har ytret interesse i at deltage i CMS, og spurgt til vore planer. Det er ganske overvældende.

Hov, en ting mere, bare for st slå det HELT fast…

De vedlagte fotos, fra forskellige versioner af CMS, er vore egne. Så hvis der, mod forventning, skulle sidde – endnu – en fritidsfotograf, alene derude i mørket, som, efter at være blevet budt på flere dages gratis oplevelser og faciliteter på CMS, beriget med deltagernes udstillinger, opvisninger og formidlingslyst, efterfølgende ser sig inspireret til at prøve at trække penge ud af et ikke-kommercielt arrangement, med afsæt i påstand om ejerskab til et foto – så GLEM DET…