FAQ

I det følgende har vi forsøgt, at besvare de mest gængse praktiske spørgsmål vedr. Classic Military Show.  Listen vil blive udbygget, men finder du ikke umiddelbart svar på netop dit spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte os på faq@classicmilitaryshow.dk


Arrangementet
Spørgsmål:
Hvad er formålet med Classic Military Show?
Svar:
Formålet med Classic Military Show er, at samle entusiaster og interesserede, fra både ind- og udland, for at kunne fremvise og demonstrere historiske militærkøretøjer, uniformer, materiel og effekter, til fælles glæde for både deltagere og publikum. I den forbindelse ønsker vi, i så høj grad som muligt, at kunne gøre historie levende. Ikke blot stille materiel op på rækker, men gennem medvirken af personel i historiske uniformer – ”reenactors” – udstillinger, effekter, lyd, musik, udsmykning, osv., at forsøge at tegne et levende billede, af forskellige militærhistoriske perioder.


Entré
Spørgsmål:
Koster det noget, at besøge Classic Military Show?
Svar:
Classic Military Show arrangeres udelukkende for at tilbyde såvel udstillere som publikum en spændende oplevelse, og har ikke et kommercielt sigte. Hvis du besøger Classic Military Show som publikum, og forlader udstillingsområdet ved den annoncerede lukketid, er der gratis entré.

Hvis du medvirker på Classic Military Show som udstiller eller sælger, vil du blive opkrævet et beskedent deltagergebyr. Området i øvelsesterrænet Finderup giver mange spændende muligheder, men er også en logistisk og praktisk udfordring. Deltagergebyret må derfor bidrage til, at dække de omkostninger, som vi i arrangørgruppen har, til f.eks. transport af materiel og udstyr, terrænarbejder, rengøring, afspærringsmateriel, tekniske installationer, leje af diverse nødvendige faciliteter, som f.eks. toiletfaciliteter, brandmateriel, telte, borde og stole, belysning, osv. Definitionerne er altså;

Publikum – Gæster som besøger Classic Military Show, indenfor de annoncerede åbningstider. Publikum må ikke tage køretøjer med ind på selve udstillingsområdet, og må ikke overnatte på det militære område.

Udstillere – Foreninger, grupper, enkeltpersoner, som bidrager til Classic Military Shows udstillinger og aktiviteter. Udstillere kan benytte lejrområder og øvrige faciliteter.

Sælgere – Firmaer eller enkeltpersoner som ønsker, at etablere en kommerciel salgsbod eller stand. Sælgere kan benytte lejrområder og øvrige faciliteter.


Tilmelding
Spørgsmål:
Hvad gør jeg, hvis jeg ønsker at være med i aktiviteterne, som udstiller eller sælger?
Svar:
Du tilmelder dig Classic Military Show ved, at udfylde tilmeldingsformularen, som du kan finde her på hjemmesiden, under menuen “Tilmelding”. Når du har udfyldt og fremsendt formularen, og overført deltagergebyret, vil du efterfølgende modtage en bekræftelse på din tilmelding.

Spørgsmål:
Skal jeg være medlem af en forening eller klub for at deltage?
Svar:
Nej, det skal du ikke. Du er også meget velkommen til, at tilmelde dig som individuel.

Spørgsmål:
Skal jeg have et militærhistorisk køretøj, for at kunne deltage?
Svar:
Nej, slet ikke. De militærhistoriske køretøjer og deres tilbehør er ganske vist blandt grundelementerne i Classic Military Show, men øvrige udstillere, som kan bidrage til arrangementets formål, bydes absolut også velkomne. Til eksempel, deltager en hel del reenactors, som i temaområderne på fremragende vis er med til at skabe liv og miljø, og som også kan fremvise den enkelte soldats uniform, våben og udrustning. Ud over reenactors er også militærhistoriske foreninger, soldaterforeninger, modelbyggere, samlere, m.fl., meget velkomne.

Spørgsmål:
Er der krav eller restriktioner for udstillere?
Svar:
Grundlæggende er Classic Military Show åbent for alle, som kan bidrage til at gøre arrangementet levende og interessant. Vi gør dog opmærksom på, at politisk agitation, af enhver art, samt fremtoning, eller brug af symboler, der vurderes som stødende, ikke tolereres. Detaljer om dette vil være at finde i en informationsfolder, som inden arrangementet vil kunne downloades her på siden.


Transport
Spørgsmål:
Hvorledes finder jeg frem til Classic Military Show?
Svar:
Orienter dig i kørselsvejledningen her på hjemmesiden, under menuen “Området”.

Spørgsmål:
Hvor kan jeg parkere, hvis jeg besøger Classic Military Show som publikum?
Svar:
Der vil være skiltet til parkeringsområder, når du kommer til Finderup Øvelsesplads, både hvis du kommer fra øst eller vest, ad hovedvej A16. Vi gør dog opmærksom på, at parkeringsområderne vil bære præg af at være intermistiske og midlertidige. Da arrangementet er non-profit, og i øvrigt afvikles på et af Forsvarets arealer, kan der ikke tilbydes grundigt præparerede parkeringsområder for publikum – så lad den lille, røde, åbne sportsvogn blive hjemme i garagen 🙂 Fredag, 18. august kl. 1200-2100, og lørdag, 19. august kl. 0900-1800, vil der være mulighed for, at benytte sig af en gratis bustransport, som kontinuerligt kører mellem parkeringsområderne og Classic Military Show.  Selvom du parkerer ganske tæt på hovedvejen, vil både du og familien derfor, indenfor få minutter, kunne være fremme ved udstillingsområdet. Når du skal hjem igen, hopper du blot på bussen i udstillingsområdet, og kører retur til parkeringsområderne. Stoppesteder vil være markeret med tydelige skilte. Rute fremgår af vedlagte kort;

Spørgsmål:
Er der muligheder for parkering for bevægelseshæmmede gæster?
Svar:
Hvis du, i god tid inden ankomsten, kontakter Classic Military Shows sekretariat (+45 40 49 26 48) kan der laves aftale om at bevægelseshæmmede kan køres helt ind til udstillingsområdet. Vi gør dog opmærksom på, at dette tilbud udelukkende kan tilbydes gæster med bevægelseshandicap, og udelukkende hvis der er væsentlige grunde til, at tilbuddet om gratis bustransport, fredag og lørdag, ikke kan benyttes.


Overnatning
Spørgsmål:
Hvilke muligheder har jeg for overnatning som udstiller?
Svar:
I udstillingsområdet vil der blive indrettet et antal civile lejrområder, hvor der kan opstilles alle typer af telte. Da disse områder også er intermistiske, kan der ikke tilbydes elektricitet på disse lejrpladser. Deltagere som har ”tidstypiske” telte, opfordres til at opstille disse i selve temaområderne, tæt på køretøjer, udstillinger, osv. Kontakt os venligst på forhånd, såfremt du kunne ønske, at medbringe teltvogn eller campingvogn. For de som ikke har medbragt telt eller lignende, kan der, i begrænset omfang, tilbydes overnatning i nogle af bygningerne.


Mad
Spørgsmål:
Hvilke muligheder er der for forplejning, som udstiller?
Svar:
Som udstiller, vil det, ud fra en fleksibel model, være muligt, til meget fornuftige priser, at bestille forplejning.

Morgenmad (skandinavisk: frokost/frukost) vil kunne bestilles til torsdag, fredag, lørdag og søndag. Processen er, at morgenmad bestilles og betales i Café de Normandie, senest dagen før den ønskes leveret.  Den bestilte morgenmad, udleveres i Café de Normandie.

Fredag aften vil det, for både udstillere og publikum, være muligt, at købe aftensmad (skandinavisk: middag) fra det lokale feltkøkken, til meget rimelige priser. I hele perioden stilles der for udstillerne grills til rådighed, som frit kan benyttes.

Som en selvfølge er det, at du kan besøge vores traditionelle ”Café de Normandie”, som har åbent i hele perioden, og hvor man vil kunne købe sig lidt snacks, kage, kaffe, sodavand, øl, osv. Herudover vil KFUM Soldaterhjem, fredag og lørdag, etablere en kiosk i udstillingsområdet.

Yderligere detaljer om forplejning, fremgår af vores informationsfolder, hvor der også orienteres om de udmærkede  indkøbsmuligheder i lokalområdet.


Bad/toilet
Spørgsmål:
Hvilke bade- og toiletforhold er der på Classic Military Show?
Svar:
Der er i selve udstillingsområdet en lille permanent toiletbygning. Denne vil være forbeholdt kvinder og børn. Der opstilles yderligere et antal toiletkabiner, både i selve udstillingsområdet og ved lejrområderne. Ca. 800 m. fra udstillingsområdet, findes en permanent toiletbygning, med 15 toiletkabiner, samt flere håndvaske. Endvidere er der, ca. 1,5 km. fra udstillingsområdet, adgang til flere bruserum, med separat dame- og herreafdeling, hvor det dagligt vil være muligt for udstillerne at bade.